آخرین مهلت ارسال مقالات پژوهشی اعلام شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آخرین مهلت ارسال مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس

تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس

تمدید مهلت ارسال تجارب مدیریتی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، با توجه به درخواست تمدید زمان ارسال تجارب مدیریتی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مهلت ارسال تجارب تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه

فراخوان ارسال تجارب مدیریتی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان تجارب مدیریتی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه ی تجربه ی مدیریتی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر است

فراخوان مقالات پژوهشی مدیریت پروژه

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر است مقالات