سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه دوباره برگزار می شود.

    با توجه به درخواستهای متعدد ثبت نام کنندگانی که به خاطر بارش سنگین برف نتوانستند در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه حضور یابند، بخشهای منتخب و برتر این  کنفرانس در هفته اول اسفند طی دو روز برگزار خواهد شد. لطفا

اعلام منتخب تجارب مدیریت پروژه که در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه ارائه خواهند شد.

۱- مقایسه  سیستم های اجرای پروژه در قراردادهای طرح و ساخت، بیع متقابل و مدل نوین قراردادهای نفتی(IPC) مهندس علیرضا تقی پور، فروردین حیدری، حسن ملکی تبار   ۲- طراحی و پیاده سازی سیستم و نرم افزار تطابق هزینه و بودجه دکتر

کارزار استارتاپهای پروژه ای در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

کارزار استارتاپهای پروژه ای در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

برگزاری جلسات ارزیابی تجارب مدیریتی ارائه شده در کنفرانس

۲۵ تجربه مدیریت پروژه پس از ارزیابی اولیه معیارهای لازم برای ورود به مرحله دوم را کسب کردند. در هفته جاری ارائه کنندگان این تجارب در گروه های پنج نفره تلاش کردند ساختار، محتوا و ارائه خود را اصلاح و بهبود دهند تا

آخرین مهلت ارسال مقالات پژوهشی اعلام شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آخرین مهلت ارسال مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس

تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس

تمدید مهلت ارسال تجارب مدیریتی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، با توجه به درخواست تمدید زمان ارسال تجارب مدیریتی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه مهلت ارسال تجارب تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد. از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه

فراخوان ارسال تجارب مدیریتی

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان تجارب مدیریتی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه ی تجربه ی مدیریتی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر است

فراخوان مقالات پژوهشی مدیریت پروژه

  به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر است مقالات