تخفیف برای مجموعه آموزشی کنفرانس مدیریت پروژه

  اگر در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه حضور نداشته اید و علاقمند هستید از محتوای این کنفرانس، از جمله کارگاه های آموزشی آن استفاده کنید، می توانید از طریق سایت آموزش مجازی گروه پژوهشی صنعتی آریانا به آدرس Hamamooz.com به

فراخوان ارسال تجارب مدیریتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان تجارب مدیریتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه علاقه مندان، مدیران و صاحبنظران محترم دعوت میشود خلاصه ی تجربه ی مدیریتی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر

فراخوان مقالات پژوهشی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فراخوان مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه اعلام گردید.از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم دعوت میشود اصل مقاله پژوهشی خود را از طریق سایت به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایید. لازم به ذکر است مقالات برگزیده